Unghästtest

Kronobergs varmblodförening arrangerar Unghästtest 19-20 maj 2018

Unghästtestet är en bedömning av den ännu ganska opåverkade unga hästen. Det är ett delmål i den unga hästens utbildning innan fortsatt karriär inom sport och avel.

Bedömningen är en marknadsplats för unga lovande hästar och utgör underlag för uttagning till riksfinaler och championat där varje årgångs bästa individer möts. Unghästbedömningarna ger möjlighet till tidig avkommeprövning av hingstar och är urvalsinstrument för ston till avel.

 

I unghästtestet finns tre olika klasser:

  • 3-åringar
  • 4-åringar, även 5-åriga ston som fått föl som 4-åring är välkomna
  • Öppen klass, där äldre hästar får delta

 

Alla hästar bedöms exteriört, i gångarter och i hoppning. I den öppna klassen är hoppmoment och gångartsmoment frivilligt att genomföra. För att säkerställa identiteten tillkommer även ID-kontroll och mankhöjdsmätning.

Läs gärna mer om testets uppbyggnad genom att klicka på länken nedan.

Unghästtest bedömningsreglemente 2017