https://tdb.ridsport.se/clubs/1005/meetings/52963

Proposition 2019
Fölbedömning och exteriörbedömning av ston
Kronobergs Varmblodsförening

Allmänna bestämmelser
För allmänna bestämmelser se SWBs Bedömningsreglemente. Ägare/ryttare till anmälda hästar ansvarar för att ta del av SWBs Bedömningsreglemente där utförlig beskrivning av bedömningen finns. Reglemente mm, finns på www.swb.org.

Särskilda bestämmelser
1. Bedömningen äger rum på Tingsryds Rid & Körklubb 24 augusti Förm. (Prel tid 9.00)
Bedömningsledare är Anna-Karin Ödmann
Kontaktperson : Monica Edberg 070-6331808 m.edberg@hotmail.com
2. Domare: Karl-Henrik Heimdahl
3. För att delta i SWBs bedömningar krävs att hästens ägare är Plusmedlem eller Aktiv Medlem i SWB och en regional avelsförening. Medlemskap löses på SWBs hemsida www.swb.org
4. Anmälan och betalning skall göras senast 14 augusti på Tdb Där ska du logga in dig, lägga in dina hästar, söka upp aktuell bedömning och anmäla dig. Betalning görs med ett OCR-nummer som du erhåller efter inloggning (serviceavgift på 10 kr tillkommer). Manual finns på TDB under ”Start” i rubrikraden.
• Anmälningsavgift för fölbedömning är 400 kronor.
• Anmälningsavgift för ston som skall exteriörbedömas är 400 kronor
• Efteranmälningar tas emot i mån av plats mot förhöjd avgift, anmälningsavgift + 200 kronor
• Observera att bedömningen kan bli full och anmälan stängas före anmälningstidens utgång.
• Föl anmäls med sitt Registreringsansökansnummer och till klass för hopphärstammade eller gångartshärstammade föl.
• Vid för många anmälningar gäller turordning efter anmälningsdag och att anmälningsavgiften är betald enligt proposition. De som inte får plats sätts upp på reservlista.

5. Uppstallning finns till en kostnad av 250:- och bokas via TDB.
6. Vid inställd bedömning pga. force majeure återbetalas halva anmälningsavgiften.
7. Vid återbud pga. skada eller sjukdom verifierat med veterinär-/läkarintyg återbetalas halva anmälningsavgiften om återbud anmäls 2 dagar före bedömningen.
8. Du är startanmäld per automatik. Avanmälan sker snarast på telefon 070-6331808
9. Bedömningen sker i ridhus med fibersand, ca 20 x 40m.
10. Stoet ska vara försedd med 2 nummerlappar vid visningen (tillhandahålls ej av arrangören)
11. Information och resultat läggs ut på arrangörsföreningens hemsida,www.kronobergsvarmblod.se
12. Ägare till respektive häst ansvarar för att visare får all nödvändig information inför bedömningen.
13. Vill du passa på att chipmärka ditt föl? Anmäl på lista i TDB

Bedömningen arrangeras i enlighet med bestämmelser i SWBs Bedömningsreglemente för föl.

 

Fotograf Åsa Blom-Thulin är bokad till dagen

Hästak AB (egna hingstar) , Stall Lilla Heda samt Ströamo bjuder på stationsavgift till bästa hopp resp. dressyr föl