Kronobergs Varmblodsförening har sedan starten alltid varit en avelsförening i framkant. Hur ska Kronobergs Varmblodsförening höras och synas efter årsstämman 2018?

För att behålla positionen behöver givetvis ”Kronobergs Varmblodsförening” en väl fungerande styrelse. Det är NI medlemmar som påverkar och beslutar vilka som utgör styrelsen.

Vi ber varje medlem i Kronobergs Varmblodsförening lämna förslag till valberedningen och att Ni kommer på årsmötet för att välja de personer ni tycker passar bäst till uppdraget!

Ni finner en sammanställning på de i styrelsen som står i tur att avgå och deras ställningstagande inför nästkommande mandatperiod:
Ingrid Karlsson, ordf.                                                   Står till förfogande
Anders Kjellson, ord. ledamot                                     Står till förfogande
Carola Carlsson, ord. Ledamot                                   Står till förfogande
Thea Bengtsson, suppleant                                         Står till förfogande
Carina Lindgren, suppleant                                         Står till förfogande
Christina Johansson, suppleant                                  Står till förfogande 

Kvarstår valda 2017–2019
Emelie Linderholt, ord. ledamot
Anna – Karin Ödmann, ord. ledamot

Vi ber Er tänka på vilka personer NI vill ha i Kronobergs Varmblodsförening och nominera dessa!
Nomineringsblankett valberedningen 2018
Vi vill ha Era förslag senast måndagen den 5 mars 2018

Övriga val som görs på årsmötet är:
Revisorer samt suppleanter för dessa, samt valberedning.
I tur att avgå är revisorerna Ann Gyllensvärd och Gunilla Håkansson

Valberedningen i Kronobergs Varmblodsförening
Christina Kjellson, vald tom 2018, sammankallande, tel nr 070 – 216 61 88, e-post: hastak@msn.com
Anders Håkansson, vald tom 2019, tel nr 070 – 870 44 55
Vakant