Styrelse, valberedning och revisorer

Styrelse
Ingrid Karlsson
Ordförande
073-624 19 80
ihkarlsson1950@gmail.com
 Anders Kjellson
Vice ordförande
070-515 97 90
hastak@msn.com
Elionor Nilsson
Kassör
070-292 98 16
ellenilsson33@gmail.com
Monica Edberg
Sekreterare
070-633 18 08
m.edberg@hotmail.com

Thea Bengtsson
Ord. ledamot
070-309 82 15
theabengtsson@hotmail.com

Alice Runosson
Ord. ledamot
070-932 56 68
alice.runosson@gmail.com

Eva Svensson
Ord ledamot
070-292 98 16
eva@ridled.se 
Christina Johansson
Suppleant
070-696 2529
tina@stall-lillaheda.nu

 

Valberedning

Annie Hultqvist
Sammankallande, valberedning
076-866 74 31
annie.hultqvist@hotmail.com

Kerstin Hultquist
070-373 49 97
kersthul@gmail.com

Anders Håkansson
070-870 44 55
anders@ostragarden.com

Revisorer
Jeppe Börjesson
Revisor
070-583 11 73
hallhagen@hotmail.com
Gunnar Skogström
Revisor
073-322 62 22
bergssateri@gmail.com
Caroline Sand
Revisorssuppleant
070-894 75 06
caroline.tveta@outlook.com