Unghästbedömning/Ridhästtest

Den 28 maj och 13 augusti 2022


Unghästbedömning är en bedömning av den ännu ganska opåverkade unga hästen. Det är ett delmål i den unga hästens utbildning innan fortsatt karriär inom sport och avel. Bedömningen är en marknadsplats för unga lovande hästar och utgör underlag för uttagning till riksfinaler och championat där varje årgångs bästa individer möts. Unghästbedömningarna ger möjlighet till tidig avkommeprövning av hingstar och är urvalsinstrument för ston till avel.

För 3-åriga hästar och äldre (löshoppning)

Alla hästar bedöms exteriört, i gångarter och i hoppning. I den öppna klassen är hoppmoment och gångartsmoment frivilligt att genomföra. För att säkerställa identiteten tillkommer även ID-kontroll och mankhöjdsmätning.

Läs gärna mer om testets uppbyggnad  på SWBs hemsida.